Herhaling Cursus Reanimatie (BLS)

In 2 1/2 uur hercertificeren voor Reanimatie + AED bedienen, 1 jaar geldig. Leuke opfris cursus waar leuke scenario’s geoefend worden.

Locatie: De Kunstgreep, Kerbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Kosten: € 45,- worden in veel gevallen (deels) vergoed door de aanvullende zorgverzekering.

Herhaling Cursus: 18 mei of 15 juni 2022 inschrijven via de Hartstichting:https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren/aanmelden-reanimatiecursus

Geef bij Toon aanbod: “Oostzaan” in, dan zie je onze cursussen en kan je makkelijk inschrijven.

Lestijd: 19.15 – 22.00 uur.